1887: Oscilating pinion - vynález oscilační tyčinky 

Oscilační tyčinka - vynález Edourda Heuera patentovaný v roce 1887, představoval revoluci v převodovém systému mechanických strojků a několikanásobně zvýšil jeho rychlost a efektivitu.